Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

LA CREACIÓ DEL PARC NATURAL

El creixement urbà i industrial que va experimentar la regió als anys setanta va comportar tot un seguit d'agressions greus: les extraccions de lapil.li (anomenat greda localment), la pol.lució de rius i torrents, els abocadors incontrolats i, sobretot, un creixement urbanístic mancat de planificació i poc respectuós amb l'entorn natural. Tot plegat amenagava d'una manera seriosa el conjunt dels seus valors naturals.

La necessitat de protecció d'aquest espai natural va desencadenar un seguit de mobilitzacions socioculturals que van culminar l'any 1982 quan el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa. L'objectiu era protegir-ne els valors geològics, botànics i paisatgístics, i fer compatible la conservació de la zona amb el seu desenvolupament econòmic. Posteriorment, la Llei 12 de 1985, d'espais naturals de Catalunya, va requalificar-lo com a parc natural. El Parc Natural és gestionat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Aquest espai protegit té unes 12.000 ha on viuen prop de 40.000 persones distribuïdes en 11 municipis. Al seu interior hi ha 26 reserves naturals que, amb un grau de protecció més gran, preserven els cons volcànics de major interès, les colades de lava, i la fageda d'en Jordà. És la regió volcànica més ben conservada de la península Ibèrica i una de les més representatives de l'Europa continental.

EL VULCANISME

Gairebé una quarantena de cons volcànics es localitzen al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la major part dels quals se situen al fons de les valls, però també n'hi ha d'adossats als vessants de les serres o en les seves carenes. Les colades de lava que van emetre es van escolar seguint el pendent, van ocupar els cursos dels rius, van reblir les valls i les van convertir en planeres i molt fèrtils. El vulcanisme és doncs un poderós agent modificador del relleu i ha condicionat la distribució dels assentaments humans a la comarca. Les manifestacions volcàniques s'han anat produint a la zona des de fa uns 350.000 anys, amb períodes d'inactivitat de milers d'anys. Actualment, ens trobem en un d'aquests períodes d'inactivitat i no es descarta la possibilitat que en un futur es reprengui l'activitat eruptiva a la zona.

ELS 40 VOLCANS
 1 Volcà de la Canya 14 Volcà del Montsacopa 27 Volcà de Comadega
 2 Volcà d'Aiguanegra 15 Volcà de Montolivet 28 Volcà del Puig Subià
 3 Volcà del Cairat 16 Volcà de Can Barraca 29 Volcà de Rocanegra
 4 Volcà de Repàs 17 Volcà del Puig Astrol 30 Volcà de Simon
 5 Volcà de Repassot 18 Volcà de Pujalós 31 Volcà del Pla sa Ribera
 6 Volcà de Claperols 19 Volcà del Puig de la Garsa 32 Volcà de Sant Jordi
 7 Volcà del Puig de l'Ós 20 Volcà del Croscat 33 Volcà del Racó
 8 Volcà del Puig de l'Estany 21 Volcà de Cabrioler 34 Volcà de Fontpobra
 9 Volcà del Puig de Bellaire 22 Volcà del Puig Jordà 35 Volcà de la Tuta de Colltort
10 Volcà de Gengí 23 Volcà del Puig de la Costa 36 Volcà de Can Tià
11 Volcà del Bas de les Tries 24 Volcà del Puig de Martinyà 37 Volcà de Sant Marc
12 Volcà de les Bisaroques 25 Volcà del Puig de Mar 38 Volcà del Puig Roig
13 Volcà de la Garrinada 26 Volcà de Santa Margarida 39 Volcà del Traiter
40 Volcà de les Medes